Strømlinjen - Vi gjør din reise til en uforglemmelig fest!

Med over 70 års erfaring med persontransport i Norge!
Vi har som mål å øke verdiskapningen i lokalmiljøet, og har derfor et nært samarbeide med andre bedrifter i distriktet.

Ved hjelp av dette samarbeidet kan vi få til et godt produkt for våre kunder.
  • Idrettslag - Transport til kamper, cup og stevner
  • Skoletransport / Skoleturer - skyss og utflukter
  • Kommunalt - transport for kommunens ansatte i stilling.
  • Karaoketurer, blåturer, trygg festtransport.
  • Entreprenør for landbruket - massetransport, rundballepressing osv


Bestilling av taxi

Ring Nærøy Taxi tlf 743 98 900

Bestilling av turbuss

Ring Strømlinjen A.S tlf 970 99 999
Kontortid 09.00 til 15.00