Historikk

Her står Halvdan Strømli foran sine to biler. Den til høyre var Forden han startet opp med, til venstre er en Chevrolet Plymouth.

Her er den første bilen min far kjøpte seg, Datsun 220 C. Foran står jeg til høyre, og min søster Elin til venstre. Her var jeg 2 år.

Den første drosjebilen på Gråmarka, var det John Bergslid som hadde. Etter en tid, begynte Halvdan Strømli med drosjekjøring i Gravvik området, dette var vel i 1938. Den første bilen han hadde var en Ford.

Da 2. verdenskrig brøt ut, gjemte han bilen i høyloa. Han kjørte den inne i fjøset, og dekket hele bilen med høy, slik at ikke tyskerne skulle finne den og ta den med seg. Slik berget han bilen sin under krigen. Senere kjøpte han seg en bil til, en Chevrolet Plymouth.

I 1950 fikk han i oppdrag å kjøre skolebarn. Den første ruten han fikk, var fra Gråmarka til Gravvik. Den andre ruten han fikk, var fra Tennfjord, om Kalvika, til Gravvik skole. Så når veien ble ferdig til Eiternes, ble ruten hans forlenget dit. Han måtte da ha to biler i fast skolerute, den ene startet fra Gråmarka, og den andre fra Eiternes.
Min far, Sverre Strømli, begynte å kjøre drosje i 1958. Etter hvert deltok han i å kjøre både drosje og buss. Halvdan fikk senere dårlig helse, og i 1973 tok min far over driften av drosjene og bussen.

Den første bilen Sverre kjøpte, var en Datsun 220 C. Det var min mor, Helga som for det meste kjørte drosjen, mens Sverre kjørte bussen. Jeg, Geir Strømli, kom til i 1971.
Jeg var med på mange drosjeturer, sammen med mamma. Det hendte jeg satt og sang i baksetet, noe passasjerene sikkert syntes var morsomt.

Sverre og Helga drev sin bedrift til i 2003, da var det min tur. Jeg hadde løyvene deres først i 2 år. Vi bestemte oss da for at det var det rette tidspunktet for å si opp løyvene, og de ble utlyste.
Jeg sendte da en søknad på mitt aksjeselskap, Strømlinjen A.S, som jeg stiftet i 2002. Strømlinjen fikk løyvene, og har siden drevet både taxi og bussene. Min mor og far, blir fortsatt innleide som sjåfører.